Terras-kroon

Kroon is een online magazine over jongeren die hun maatschappelijke rol serieus nemen.

Jongeren doen steeds meer vrijwilligerswerk of tonen andere vormen van maatschappelijke betrokkenheid. Dit online magazine wil dat laten zien. Kroon informeert, signaleert en deelt opinies.

We willen bijdragen aan een positieve beeldvorming rondom jongeren. We brengen positief nieuws, maar bieden ook ruimte voor kritiek en andere meningen. We zijn Groningen-based maar brengen ook nieuws van en naar andere delen van Nederland.

Wie zit er achter Kroon?

Kroon is een initiatief van Jong Goud, een project van het MJD en met steun van de Gemeente Groningen.

Het kernteam van de redactie bestaat uit:

  • Paula Mosterman (coördinatie)
  • Maria Maaike Dijkstra (film en fotografie)
  • Floris Duijn (film en fotografie)
  • Ard Agteresch (eindredactie)
  • Frank van der Veen (ontwerp website)
  • Ksenija Vassiltcheva (redacteur)
  • Florien Santing (redacteur)

Meewerken aan Kroon?

Er is altijd plek voor journalistiek talent. Lees meer over het werken voor Kroon.