Wat motiveert… Patrick Kampherbeek?

Patrick is jong, sociaal ondernemer, sporter in hart en nieren en heeft een duidelijk doel voor ogen: sportverenigingen in de stad Groningen worden de sociale ontmoetingsplek in de wijk. De plek waar mensen bij elkaar komen en iets voor elkaar kunnen betekenen. Hij richtte daarvoor de Verenigbare Club op. Hoe komt hij op dat idee en wat bezielt hem?


Wat motiveert… vertelt het bijzondere verhaal van maatschappelijk betrokken jongeren.
Ben of ken jij iemand die in deze rubriek past? Neem dan contact met ons op.


“Ik werkte bij een bank en merkte dat ik daar niet echt gelukkig van werd. Ik vroeg me steeds vaker af: “Wat wil ik nou écht? Waar sta ik voor en waar ben ik goed in?” Patrick besluit zijn baan bij de bank op te zeggen en gaat vrijwilligerswerk doen bij zijn voetbalvereniging. Ook werd Patrick ‘maatje’ van iemand die het tijdelijk moeilijk heeft. Met hem gaat hij wekelijks sporten.

“Ik wil sportverenigingen de sociale spil in een wijk laten zijn”

Ik vind het belangrijk dat iedereen die dat wil, de gelegenheid krijgt om actief te zijn bij een sportvereniging. Het gaat niet eens altijd om de sport zelf. Meer bewegen is natuurlijk altijd goed, maar het draait om participatie: meedoen en meetellen in de samenleving.”

Hij bedacht ‘De Verenigbare club’. Die is nog maar net opgericht en is nu al een enorm succes. Veel clubs herkennen zich in de visie van Patrick: “Zij willen meer verbindingen leggen met de wijkbewoners en mensen kansen bieden iets te betekenen voor de wijk”. Zijn idee spreekt ook sponsoren aan. Een aantal bedrijven investeert nu al in zijn aanpak.

Patrick helpt en adviseert de sportverenigingen, en brengt de clubs en wijkbewoners bij elkaar. Het lukte hem in korte tijd om maar liefst elf inwoners uit de Groningse wijk Selwerd te koppelen aan een sportvereniging. De ene persoon startte met een participatiebaan als barman, de ander als beveiliger. Een Oegandese wijkbewoner is aan het werk gegaan om meer mensen te ontmoeten en zijn Nederlands te verbeteren. Deze mensen zijn dus niet meer gaan bewegen, maar krijgen wel meer sociale contacten, structuur in hun leven en steun van een dankbare voetbalvereniging.

Mede dankzij Patrick zijn 11 mensen nu vrijwilliger bij een voetbalclub

Met het creëren van een ontmoetingsplek gelooft Patrick dat wijkinwoners zich zelfverzekerder kunnen voelen van hun plek in de samenleving. Hij merkt dat sportverenigingen dan niet alleen zelfstandiger en levendiger worden, maar dat het bijdraagt aan maatschappelijke en sociale ontwikkelingen in de wijk. “Ik geloof er in dat je het beste iets kunt creëren door zelf in beweging te komen. Letterlijk en figuurlijk”.

Volg de Verenigbare Club op Facebook: https://www.facebook.com/verenigbareclub/?fref=t

Foto- Floris Duijn-1144