‘’Dankzij vrijwilligerswerk ontdek je de wereld om je heen en voeg je iets toe aan andermans leven’’ Hedwig (26), Marco (23)

Met het doen van vrijwilligerswerk zet je je in voor een ander en de maatschappij. Hedwig en Marco zijn dankzij de Matchmarkt voor vrijwilligerswerk: Wie kan ik Helpen terecht gekomen bij Stadjers Hand in Hand en zetten zich in voor mensen die in armoede leven, denken mee en ondersteunen Mirjam Nagelmaker (projectleider Stadjers Hand in Hand). Een mooie uitdaging.

Marco studeert Strategic Innovation management en werkt bij een marketingbureau in Zwolle. Hedwig is 26 jaar en afgestudeerd van de opleiding Psychologie. Beide wilden ze vrijwilligerswerk doen. Hedwig hoorde via vrienden dat er een matchmarkt werd georganiseerd en Marco las het op Facebook. Tijdens de matchmarkt voor vrijwilligerswerk zijn ze in contact gekomen met verschillende vrijwilligersorganisaties.: ‘We zijn in gesprek geraakt met Gido, een jonge actieve vrijwilliger. Er was meteen een klik tussen ons en Stadjers Hand in Hand’’ aldus Marco.

Actieve bijdrage leveren binnen de organisatie

Stadjers Hand in Hand zorgt ervoor dat mensen die in armoede leven hun leven weer kunnen oppakken. Hedwig en Marco zetten zich samen met Gido in als onderdeel van het kernteam. Zo werken Gido en Hedwig samen aan de naamsbekendheid van Stadjers Hand in Hand en is Marco bezig geweest met het opzetten van een systeem om de gemaakte matches te registreren. Volgens Mirjam zijn de jongeren een goede toevoeging aan het team. ‘’Het is leuk om te werken met jonge vrijwilligers. Ik houd van hun enthousiasme en manier van denken. Voor mij is dat heel leerzaam’’.

Vrijwilligerswerk is een goede aanvulling op je studie.

Per week verschilt het aantal uren dat Hedwig en Marco besteden aan vrijwilligerswerk. Soms is het 1 uur en een andere keer wat meer. Volgens Hedwig is het doen van vrijwilligerswerk een mooie aanvulling op je studie.

”Het is van toegevoegde waarde omdat je dan de “echte” wereld leert kennen, niet de wereld zoals die wordt geschetst in de (studie)boeken’’. Marco vult aan dat vrijwilligerswerk een win-win situatie is. ‘’ Je voegt iets toe aan je eigen leven en die van een ander’’.

Hedwig en Marco hebben er niet echt moeite meer als jongeren vrijwilligerswerk doen ter aanvulling van hun CV. Wel waarderen ze het meer als jongeren het niet specifiek voor hun CV doen. Vrijwilligerswerk geeft je misschien wel voordeel, maar je ontdekt ook de wereld om je heen. ‘’Sommige jongeren reizen naar India om een andere wereld te ontdekken, maar je kan het ook dichterbij huis aantreffen’’ noemt Hedwig als voorbeeld.

Eerlijk beeld over armoede in de stad.

Stadjers Hand in Hand telt 25 coaches die zich inzetten voor hun medemens. Jongeren die gemotiveerd zijn en oog hebben voor een ander zijn van harte welkom om als coach aan de slag gaan. Na je aanmelding volgt er eerst een intake en daarna wordt er gekeken of er een goede koppeling is. Daarbij krijgen de coaches ook intervisie. Het is dan mogelijk om vragen te stellen en casussen in te brengen. Soms zijn er ook gastsprekers.

Vrijwilligerswerk bij Stadjers Hand in Hand is anders dan boodschappen brengen. Het is belangrijk dat mensen de wereld van armoede zien en dat er een eerlijk beeld wordt gevormd. Mirjam vertelt dat er een taboe hangt rondom het thema ´´Armoede´´. Meerdere onderzoeken hebben dat ook uitgewezen. Stadjers Hand in Hand heeft meegewerkt aan een documentaire over armoede in Groningen om o.a. te laten zien wat armoede met je doet en wat Stadjers Hand in Hand doet om de armoede problematiek succesvol aan te pakken.